Udruženje Majevičana u Švajcarskoj - Fond dijaspore

Ciljevi

Ciljevi Udruženja Majevičana u Švajcarskoj prema statutu:


1. Udružuje i okuplja sve iseljenike sa područja Majevice u Švajcarskoj, kao i prijatelje Majevičana.
2. Udruženje obezbjedjuje finansijska sredstava za rad sekcija udruženja.
3. Promoviše srpsku kulturu u Švajcarskoj i radi na boljem razumijevanju izmedju srpskog i švajcarskog naroda.
4. Udruženje njeguje duh tolerancije izmedju različitih nacionalnosti, religija i rasa.
5. Udruženje Majevičana u Švajcarskoj je udruženje bez političke orijentacije.
6. Udruženje zastupa ljudska prava kao i principe, slobode demokratije i jednakosti.
7. Manifestacije i informativne brošure udruženja ne smiju se u političke svrhe zloupotrebljavati.
8. Udruženje obezbjedjuje moralnu i materijalnu podršku zavičajnoj opštini Lopare i regionu Majevice.

Poseban cilj Udruženja Majevičana u Švajcarskoj je da se kroz zajedničko ulaganje u Fond dijaspore oživi privreda rodnog kraja.

 
Navigacija  : Naslovna UDRUŽENJE CILJEVI