Udruženje Majevičana u Švajcarskoj - Fond dijaspore

Uprava
Predsjednik:
Savo Mitrović

Sekretar:
Miodrag Lukić
Zamjenik:
Stojan Stevanović Ćoćo

Potpredsjednici:
1.Stojan Stevanović Ćoćo
2.Slaviša Obrenović
3.Radislav Đokić

Blagajnik:
Đorđe Milovanović

Članovi kontrolne komisije:
1.Vlajko Janković
2.Ljilja Janković
3.Tomo Novaković

Članovi uprave:
1.Drago Maksimović
2.Cviko Stević
3.Cvijan Likić
4.Milutin Mile Stevanović
5.Đoko Šakotić
6.Milenko Tomić
 

Humanitarna pomoć u 2011

Zahvalnice

 

 

Linkovi

 

Opština Lopare - zvanična prezentacija

Lopare Online

Majevički forum


Navigacija  : Naslovna UDRUŽENJE UPRAVA